Đăng ký hòa mạng trả sau của Mobifone với nhiều ưu đãi

Hãy đăng ký hòa mạng trả sau của Mobifone để nhận được nhiều ưu đãi nhé, các gói DN45, DN145, DN80, DN180, GM9000


Trong đó:
  • Gói DN45:
-Giá 94.000đồng/tháng đăng ký gói cước Mobifone
-Miễn phí 10 phút gọi đầu tiên, tối đa 1500 phút trong 30 ngày
-Gọi tới các số của Mobifone, các số cố định của VNPT
  • Gói DN80: 
-Giá 129.000đồng/tháng
-Miễn phí 10 phút gọi đầu tiên, tối đa 1500 phút gọi nội mạng Mobifone trong 30 ngày
-Gọi tới các số của Mobifone, các số cố định của VNPT
Ưu đãi 1 gói MIU
  • Gói DN145:
-Giá: 194.000đồng/tháng
-Miễn phí 10 phút gọi đầu tiên, tối đa 1500 phút trong 30 ngày
-Gọi tới các số của Mobifone, Vinaphone, Gphone, các số cố định của VNPT
  • Gói DN180:
-Giá: 229.000đồng/tháng
-Miễn phí 10 phút gọi đầu tiên, tối đa 1500 phút trong 30 ngày
-Gọi tới các số của Mobifone, Vinaphone, Gphone, các số cố định của VNPT
-Ưu đãi 1 gói MIU
  • Gói GM9000:
-Giá: 150.000đồng/tháng
-Miến phí 300 phút/30 ngày
-Gọi trong nước
-Ưu đãi 2gói MIU trong 2 tháng
Lưu ý:
-Chỉ áp dụng cho các thuê bao đăng ký tên doanh nghiệp
-Phí hòa mạng là 60.000đồng
-Cam kết sử dụng tối thiểu trong 12 tháng

Chúc các bạn đăng ký thành công và vui vẻ!

Nguồn: http://dichvudidong.vn/goi-cuoc-3g-thue-bao-tra-sau-mobifone.html
Hướng dẫn